Rychlý import produktů do košíku

Sloupce s produktovými kódy a s požadovaným množstvím produktů uložte ve formátu .CSV. Po uložení je zkontrolujte, jestli je jako jejich oddělovač použit středník. Soubor poté vložte sem a klikněte na tlačítko "Vložit produkty do košíku". Vzorovový soubor.